top of page

Panduan mudah untuk Deploy Server 2012 R2 Core menggunakan Windows Deployment Services (WDS)

Hai semua, hari ini mari kita lalui proses yang agak panjang mengenai cara menggunakan Windows Server menggunakan Windows Deployment Services (WDS). Apa itu WDS? Windows Deployment Services adalah peranan server yang disediakan dengan Windows Server 2012 R2.


Ia menyediakan fungsi berikut:

  • Membolehkan anda melakukan network-based installations

  • Memudahkan proses deployment

  • Menyokong penggunaan ke komputer yang tidak mempunyai sistem operasi semasa

  • Menyediakan end-to-end deployment solution untuk komputer klien dan server

  • Menggunakan teknologi yang sedia ada, seperti Windows Preinstallation Environment (Windows PE), Windows image (.wim) file dan Virtual Hard Disk (.vhd) image file, dan image-based deployment

Kedua, ini adalah senario Demo saya, saya mempunyai Infrastruktur Kecil biasa saya yang terdiri daripada DC01.comsys.local, Backup.comsys.local, Svr01.comsys.local, SVR-Core.comsys.local dan Surface01 saya. comsys.local yang menjalankan Windows 8 Enterprise. Jadi, apa yang akan saya lakukan hari ini adalah menggunakan 1 lagi Core Server 2012 R2, dan bukannya copy Server Core 2012 R2.VHDX @ yang sedia ada walaupun install daripada awal, mengapa tidak kita mencuba sesuatu yang sebenarnya yang boleh kita laksanakan dalam persekitaran sebenar, iaitu WDS.


Untuk demo ini juga, saya akan menggunakan server Backup.comsys.local saya, server ini adalah server kosong tetapi member domain server. Saya akan memasang WDS di Backup.comsys.local ini dan dari sana saya akan menggunakan Core 2012 R2 Core baru saya. Terdapat banyak maklumat yang dapat anda cari mengenai WDS, tetapi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana sebenarnya kita dapat menyebarkannya di persekitaran kita yang sebenarnya.


Oleh itu, mari bermula.


1. Kita perlu install WDS pada member Server, jadi pada server Backup.comsys.local saya, buka Server Manager dan kemudian di Dashboard klik Add Roles and Features.

2. Seterusnya, di Add Roles and Features Wizard box, klik Next.

3. Pada halaman Select Installation type, sahkan bahawa anda memilih Role-based or featured-based installation kemudian klik Next.

4. Pada halaman Select destinantion server, sahkan bahawa anda memilih server backup.comsys.local dan kemudian klik Next.

5. Pada halaman Select sever roles, pilih Windows Deployment Services kemudian klik Next.

6. Pada Select Features box, klik Next.

7. Pada WDS box, semak maklumat yang diberikan, dan kemudian teruskan dengan Next.

8. Pada Select Roles services box, klik Next.

9. Pada Confirm installation selection box, klik Install.

10. Setelah installation WDS berjaya, klik Close.

11. Langkah seterusnya, kita perlu konfigurasi Windows Deployment Services, buka Server Manager anda, klik Tools, dan kemudian klik Windows Deployment Services.

12. Pada konsol Windows Deployment Services, double klik Server, kemudian right klik Backup.comsys.local, dan kemudian klik Configure Server.

13. Pada Before you Begin box, klik Next untuk teruskan.

14. Pada Install Options pages, sahkan bahawa anda memilih Intergrated with Active Directory dan kemudian klik Next.

15. Pada Remote Installation Folder Location page, anda boleh menerima lokasi default iaitu C:\RemoteInstall dan kemudian klik Next.

16. Pada System Volume Warning dialog box, klik Yes.

17. Seterusnya, pada PXE Server Initial Settings box, klik Respond to all client computes (known and unknown), dan kemudian klik Next, sila tunggu beberapa saat sehingga proses selesai.

18. Seterusnya, pada Operation Complete box, kosongkan Add Image to the server now box, dan kemudian klik Finish. (Saya akan menambahkan Server secara manual pada langkah seterusnya).

19. Sebelum kita teruskan, pastikan anda sudah memasukkan Windows Server 2012 R2 installer anda, format DVD @ ISO jika anda menggunakan Hyper-V.

20. Langkah seterusnya adalah menambahkan boot image ke dalam konsol WDS, jadi di konsol Windows Deployment Services, double klik Backup.comsys.local dan kemudian klik Boot Images, dan kemudian klik Add Boot Image.

21. Pada Add Image Wizard, pada Image File page, klik Browse, kemudian dalam Select Windows Image File box, double klik DVD Drive (D:), double klik sources folder, dan kemudian double klik boot.wim.

22. Pada Image File box, sahkan File Location iaitu D:\source\boot.wim dan kemudian klik Next.

23. Pada Image Metadata box, klik Next.

24. Pada Summary box, klik Next.

25. Pada Task Progress page, klik Finish.