Installation Services ADDC, DHCP dan Containers di Windows Server 2016 di Demilitarized Zone

Sebelum kita mula installation perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam tajuk, mari kita mulakan dengan melakukan beberapa basic konfigurasi seperti menetapkan static IP address, nama host dan create domain untuk demilitarized zone. Oleh kerana itu catatan ini agak panjang :

  • Cara untuk menetapkan static IP address

  • Cara untuk menetapkan nama computer

  • Cara untuk menggunakan ADDC

  • Cara untuk menggunakan server DHCP

  • Cara untuk deploy DNS

  • Cara untuk deploy container

Cara untuk menetapkan static IP address:


Cari network di search menu dan klik pada view network connections option.


Right klik pada ikon network dan klik properties.


Klik properties setelah memilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)


Tukar IP address seperti gambar di atas.Cara untuk menukar nama komputer:


Taip this pc pada start menu, right-klik padanya dan klik properties.