top of page

Cara untuk Active Directory pada Windows Server 2008 R2

Updated: Jun 4, 2020

Active Directory adalah backbone kebanyakan network. Ia menyimpan semua settings, user accounts, dan computer information. Panduan berikut akan menunjukkan kepada anda cara cara untuk install Windows Server 2008 R2.


Prasyarat

Terdapat beberapa prasyarat yang perlu anda semak sebelum memulakan installlation.

  • Windows mesti run pada NTFS volume

  • NIC telah install, dan connected ke network

  • Log masuk sebagai local administrator

  • Memilih Domain Name untuk digunakan

  • Melaksanakan basic server configuration, seperti Server Name, dll

Sebaik sahaja anda telah menyusun keperluan ini, anda boleh bergerak ke langkah 1.


Langkah 1

Tidak seperti installation Active Directory pada Windows Server 2003, anda mesti memulakan installation dari Server Manager. Proses ini akan install komponen yang diperlukan untuk proses installation, dan key setting yang diperlukan.

Dimulakan dengan launch Server Manager, dan navigating kepada Roles. Anda kini akan melihat senarai Roles yang installed pada server anda. Klik pada Add Roles, ini akan melancarkan Wizard yang membolehkan anda install roles yang diperlukan. Check Role yang dipanggil Active Directory Domain Services, anda mungkin diminta untuk install .NET Framework. Kemudian klik Next, dan Next sekali lagi, dan akhirnya install. Windows sekarang akan menyediakan installation untuk Active Directory. Setelah ini selesai, tutup Server Manager.


Langkah 2

Sekarang kita akan ke proses main installation. Dimulakan dengan menaip DCPROMO pada run command. Bagi mereka yang biasa mengunakan Windows Server 2003, anda akan melihat pilihan baru yang dipanggil Advanced Mode. Ini akan menyediakan additional configuration options, yang saya tidak akan bincangkan.

Klik Next, dan Next sekali lagi, anda kini akan ditanya sama ada anda ingin membuat new forest. Oleh kerana ini adalah Domain Controller pertama, anda mesti membuat new forest. Kemudian klik Next.


Langkah 3

Anda kini akan diminta untuk menaip FQDN yang anda ingin gunakan. Ini biasanya adalah nama domain syarikat anda. Sebaik sahaja anda memasukkan FQDN anda, klik Next. Sekarang anda mesti memilih Forest Functional level, setiap tahap yang berbeza akan menyediakan ciri-ciri tambahan yang berbeza. Tetapi akan memerlukan clients dan servers untuk run updated operating systems.


Langkah 4

Setup wizard akan memeriksa DNS configuration anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan install DNS server ke Domain Controllers anda. Wizard akan memilih pilihan ini secara automatik untuk anda, tetapi memerlukan pengesahan bahawa anda mahu ini berlaku. Klik Next untuk teruskan.

Anda mungkin akan diminta menggunakan Dynamic IP Address, sangat disarankan agar anda menetapkan Manual IP Address untuk server anda. Apabila assigning Static IP Address, anda perlu memastikan bahawa DNS Server Address anda pointing ke servers IP Address anda.


Langkah 5

Anda kini akan ditanya di mana anda mahu store Active Directory Database, dan Log Files. Ia disyorkan supaya anda menyimpannya pada jumlah yang berbeza, tetapi ia berfungsi dengan baik menggunakan lokasi default System volume. Sekali lagi klik Next.

Sekarang anda perlu memasukkan kata laluan Restore Mode, ini digunakan apabila anda memerlukan boot di dalam AD Restore Mode. Kemudian klik Next.


Langkah 6

Pada ketika ini, anda akan dibentangkan dengan summary screen, semua settings yang telah anda pilih. Sahkan ianya betul, jika tidak kembali dan ubahnya. Apabila anda puas hati dengan segala-galanya, klik next untuk memulakan installation.

Setelah selesai, anda mesti reboot untuk menyelesaikan proses installation. Selepas reboot, logmasuk. Anda akan melihat beberapa item baharu di bawah Administrate Tools, untuk mengurus Domain anda. Mulakan dengan membuka Active Directory Users and Computers, ini akan membolehkan anda untuk menguruskan pengguna di dalam Domain.

55 views0 comments

Comments


bottom of page